Historia Kontakt Zadania Dyrekcja Mapa strony
 
   
 

Witamy na stronach WDK

Od lat naszym priorytetowym zadaniem jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego, co w obliczu naszej akcesji europejskiej jest szczególnie godne podkreślenia. Nasza dbałość o rodzimy folklor przejawia się poprzez organizację Międzynarodowych Spotkań z Folklorem. W przedsięwzięciu tym pomagają nam władze samorządowe Buska Zdroju. W eliminacjach rejonowych i imprezach finałowych uczestniczy ponad 170 zespołów folklorystycznych. Szerokie spektrum zainteresowań WDK obejmuje także obrzędy i obyczaje związane ze świętami religijnymi.

Organizujemy co roku Koncert Kolęd i Pastorałek pt. Gdzie jest nasze Betlejem. We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kielcach i Urzędem Gminy w Masłowie odbywa się rokrocznie Świętokrzyski Konkurs Zespołów Kolędniczych, w którym biorą udział zarówno autentyczne grupy kolędnicze, jak i zespoły stylizowane. Odbywa się również Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie, w organizację którego włączyły się także Urząd Miasta i Gminy we Włoszczowie, Miejsko-Gminny Dom Kultury oraz miejscowa parafia.

     Nie zapominamy także o bogatej tradycji związanej z obchodami Świąt Wielkanocnych. We współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Suchedniowie i Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej organizujemy Świętokrzyskie Świętowanie. Organizujemy również, wespół z Kielecką Izbą Rzemieślniczą, Święto Chleba - widowisko plenerowe nawiązujące do bogatej polskiej tradycji. Dzięki takim imprezom mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają możliwość obcowania z namiastką bogatej kultury ludowej, jak zwyczaje i obrzędy: wesele, międlenie lnu, kiszenie kapusty. Podejmujemy także działania, które mają na celu przybliżenie mieszkańcom województwa świętokrzyskiego zagadnień związanych z jednoczącą się Europą. Celowi temu służy aktywizacja społeczno-kulturalna gmin i współpraca z samorządami, realizowana we współpracy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. Spotkania te mają na celu m.in. upowszechnianie wartościowych przedsięwzięć kulturalnych, podejmowanych przez samorządy lokalne i instytucje kultury. Do naszych stałych kooperantów należą samorządowcy i ludzie kultury z Łagowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Bałtowa, Końskich, Buska Zdroju, Chmielnika. Należy dodać, że lista ta wciąż się poszerza, jesteśmy bowiem otwarci na nowe propozycje i projekty. Systematycznie organizowane są również Parady Orkiestr Dętych oraz Cecyliada, Wojewódzkie Święto Muzyki połączony koncert orkiestr dętych i chórów. Ogromną popularnością cieszą się organizowane przez WDK Giełdy Kolekcjonerskie, które stały się miejscem spotkań kolekcjonerów, hobbistów i antykwariuszy, zarówno z terenu województwa świętokrzyskiego, jak i innych miast Polski.

     WDK organizuje wiele innych imprez, przeglądów oraz konkursów o charakterze międzynarodowym i wojewódzkim, m.in: Świętokrzyskie Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych o Grand Prix Dyrektora WDK, „Moja Ziemia”- Konkurs Wiedzy o Regionie Kieleckim, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Międzynarodowe Spotkania Chóralne z Pieśnią Maryjną „Ad Gloriam Dei”, Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski, Ogólnopolski Taneczny Sabat Zespołów Dziecięcych „Złota Miotła Baby Jagi”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Sacrum w literaturze”, współorganizuje Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, Koncerty „WDK-Miastu” - organizowane z okazji kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Niepodległości, Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. H. Morysa, Świętokrzyskie Dni Kultury Osób Niepełnosprawnych - Sztuka Integracji.

     Zadania WDK realizuje wieloosobowa kadra pracownicza. Przede wszystkim są to instruktorzy i specjaliści różnych dziedzin upowszechniania kultury, wyspecjalizowani w edukacji artystycznej młodego pokolenia, w tym osób niepełnosprawnych, kultywowaniu tradycji regionalnych, posiadający umiejętność organizowania imprez z udziałem dużej ilości wykonawców.

     WDK zajmuje się doskonaleniem i dokształcaniem zawodowym:

a) dokształcanie zawodowe

 I. Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z dziedziny tańca współczesnego. W programie kursu znajdują się wybrane zagadnienia z:

 • psychologii, pedagogiki, socjologii, anatomi i biomechanik
 • historii tańca i baletu
 • marketingu i zarządzania kulturą
 • wiedzy o kulturze
 • tańca współczesnego (zajęcia specjalistyczne)
 • tańca współczesnego z metodyką nauczania
 • podstaw teorii ruchu
 • tańca jazzowego
 • mody tanecznej
 • technik warsztatu scenicznego
 • polskich tańców narodowych

Kurs adresowany jest do nauczycieli, instruktorów tańca, uczestników zespołów tanecznych, osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie. Kończy się państwowym egzaminem, dającym uprawnienia do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury. Ukończenie kursu uznawane jest jako wykształcenie równorzędne ze średnim specjalistycznym.

 

II. Podstawowy Kurs Choreograficzny dla instruktorów tańca i nauczycieli. W programie:

 • tańce narodowe
 • tańce ludowe
 • taniec towarzyski
 • taniec współczesny
 • techniki taneczne
 • zasady opracowania choreografii

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli oraz osób zatrudnionych w instytucjach kultury.

 

III. WDK organizuje cykl szkoleń m.in. dla:

 • głównych księgowych z instytucji kultury oraz samorządów lokalnych; spotkania nt.:bilansu przekształceń, sprawozdawczości finansowej itd.
 • kadry administracyjneji z zakresu znowelizowanych przepisów
 • instruktorów opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi
 • instruktorów tańca, nauczycieli i pracowników instytucji kultury z zakresu tańca współczesnego, narodowego i towarzyskiego
 • dla instruktorów fitness i aerobiku
 • otwarte kursy tańca towarzyskiego

b) doskonalenie instruktorów i nauczycieli współpracujących z amatorskim ruchem artystycznym:

 

WDK organizuje niżej wymienione formy doskonalenia

 • wartsztaty muzyczne dla dyrygentów orkiestr dętych Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa świętokrzyskiego

 • warsztaty teatralne dla nauczycieli: "ABC recytatora", "Scena teatralna"

 • Warsztaty folkorystyczne dla kierowników zespołów regionalnych. Nauka tańców i pieśni kieleckich.

 • Szkolenie dla animatorów kultury z terenu powiatu kieleckiego nt. dzidzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego

        WDK oferuje pomoc samorządom lokalnym oraz instytucjom kultury we wdrażaniu modelu funkcjonowania nowoczesnych placówek kultury, w wypracowaniu ich formuły programowej i organizacyjnej, doskonaleniu kadry merytorycznej, poradnictwie metodyczno-repertuarowym amatorskiemu ruchowi artystycznemu.

WDK prowadzi poradnictwo metodyczno-repertuarowe amatorskiemu ruchowi artystycznemu działającemu na terenie woj. świętokrzyskiego z dziedziny muzyki:

- instrumentalnej, wokalnej, chóralnej

- orkiestr dętych

- tańca regionalnego i współczesnego

- folkloru słowno-muzycznego

- teatru, „żywego słowa” i literatury

- sztuki ludowej, poprzez:

 • porady
 • konsultacje
 • hospitację zajęć
 • udostępnianie materiałów repertuarowych
 • pomoc w przygotowaniu programów artystycznych
 • instruktaż zbiorowy i uczestniczenie w próbach przy warsztacie pracy szczególnie w gminach pozbawionych placówek kultury.

     WDK udziela pomocy samorządom lokalnym oraz instytucjom kultury w programowaniu i planowaniu działalności kulturalnej, organizacji imprez, opracowaniu wniosków o dofinansowanie działalności kulturalnej, koncertach okolicznościowych (z udziałem zespołów artystycznych WDK).

 

     WDK opracowuje oraz udostępnia instytucjom kultury materiały repertuarowe i metodyczne, m.in. scenariusze widowisk, zbiory etnograficzne, udziela pomocy w ocenie prezentacji artystycznych.

 

 

                                    

 

Naszym najnowszym przedsięwzięciem jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, pn. Modernizacja WDK w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury.

Podstawowe zadania realizowane w jego ramach obejmują:

 • remont i modernizację pomieszczeń zabytkowego budynku WDK,
 • otworzenie punktu informacji kulturalnej,
 • zaprojektowanie i uruchomienie portalu o tematyce kulturalnej,
 • podłączenie do światłowodu,
 • zainstalowanie systemu zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą.

WDK dysponuje stylowymi, a zarazem nowoczesnymi i funkcjonalnymi salami:

 • Sala Lustrzana (balowa)
 • Sala Portretowa
 • Sala Kominkowa
 • Sala Koncertowa
 • Sala Balkonowa

Gwarantujemy możliwość wynajmu ww. sal na konferencje, zjazdy, sympozja, seminaria, szkolenia, sesje popularno-naukowe, bankiety i uroczystości rodzinne, zapewniamy niepowtarzalne wrażenia w pięknych wnętrzach z profesjonalną obsługą.

Autor: Tomasz Nowak, 2005-12-01 00:00:00
Ostatnia edycja: Agnieszka Markiton, 2007-04-17 14:26:15
Wyswietleń strony: 62919
 
 
Copyright © 2006 WDK - Wszelkie prawa zastrzeżone